KUVANA HRANA ZA PSE ,,ZETTI''

Naši proizvodi 

Zaleđen  program u PP ambalaži

Rok trajanja 180 dana

Piletina 

250 gr. -  45,00

Svinjetina

250 gr. -  45,00

Ovčetina 

250 gr. -  55,00

Govedina 

250 gr. -  55,00

Piletina 

500 gr. -  75,00

Svinjetina

500 gr. -  75,00

Ovčetina 

500 gr. -  90,00

Govedina 

500 gr. -  90,00

Piletina 

750 gr. -  95,00

Svinjetina

750 gr. -  95,00

Ovčetina 

750 gr. -  110,00

Govedina

750 gr. -  110,00

Piletina 

1 kg. - 120,00

Svinjetina

1 kg. -  120,00

Ovčetina 

1 kg. -  150,00

Govedina 

1 kg. -  150,00